แจ้งการโอนเงิน

อีเมล์ของคุณ*

หมายเลขสั่งซื้อ*

เลื่อกธนาคาร*

วันที่ทำการโอนเงิน*

เวลาที่ทำการโอนเงิน*

จำนวนเงินที่โอน(บาท)*


**** กรุณาตรวจสอบ Email ยืนยันคำสังซื้อ และการแจ้งหมายเลข EMS จากเรา ในบางกรณี Email อาจอยู่ใน กล่องข้อความ Spam หรือ Junk Mail ****