04 เม.ย.

การชง Espresso ด้วยปริมาณผงกาแฟต่างๆ กัน

Review: การชง Espresso ด้วยปริมาณผงกาแฟต่างๆ กัน
ด้วย Emohome Refillable Capsules รุ่น Dolce Gusto

ผงกาแฟชนิด Roasted Coffee ที่ 9 กรัม หรือประมาณ 6 ช้อนชา ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ดู VDO การชงได้ที่ smile emoticon

6 Grams: https://youtu.be/VPSYk3MDmPU
8 Grams: https://youtu.be/yqvPuX1YF_I
9 Grams: https://youtu.be/Rn4vWAKWKp4

ชนิดกาแฟ: Morning Roasted Coffee
ปริมาณผงกาแฟ: 6-9 Grams
น้ำหนักกดแทมเปอร์: Low-Medium
ปริมาณน้ำชง: Level 2

Review Espresso brew by Dolce Gusto Refillable capsule